Go Back   Pinoy Underground [All Pinoy Community] > • ¦ Discussion Lounge ¦ • > Spiritual Lounge > Bible Verses Sharing

Donation Goal
Goal amount for this month: 100 USD, Received: 0 USD (0%)
Donate Now
Donate to support this site...

Closed Thread
 
Thread Tools
Old 02-08-2009, 07:23 AM   #1
spnxx
Aktibistang Positibo
  
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 461
Thanks: 21
Thanked 26 Times in 8 Posts
Rep Power: 15 spnxx is on a distinguished road

Default Magandang Balita at Pagninilay sa Araw-araw

Sa mga bossing na naghahangad na magkaroon ng Filipino version ng Daily Bible Sharing and commentary....eto na po....
spnxx is offline  
The Following 7 Users Say Thank You to spnxx For This Useful Post:
billy03 (03-24-2009), buzzerss (04-04-2009), cutiemad (02-13-2009), dudzie25 (04-04-2009), mmanson (04-22-2009), silverwings3461 (02-19-2009), spyderman (02-18-2009)
Sponsored Links
Old 02-08-2009, 07:34 AM   #2
spnxx
Aktibistang Positibo
  
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 461
Thanks: 21
Thanked 26 Times in 8 Posts
Rep Power: 15 spnxx is on a distinguished road

Default Magandang Balita at Pagninilay sa Araw-araw

Pebrero 8 Linggo

Ika-5 na Linggo ng Taon


Unang Pagbasa: Job 7:1–4, 6–7

Nagsalita si Job at sinabing: “Parang sa militar ang paglilingkod ng tao sa lupa, parang sa upahan ang kanyang mga araw. Para siyang aliping hangad ang lilim, o ng manggagawang nai-i-nip sa bayad. Mga buwan ng pagkabigo ang aking minana, mga gabi ng paghihirap ang itinakda sa akin. Sa pagtulog ang sabi ko: “Kailan mag-uumaga?” Sa paggising: “Kailan pa gagabi?” At pabiling-biling ako hanggang sa madaling-araw.

Mas mabilis pa sa panghabi ang araw ko, at tumigil sila nang wala nang sinulid. Batid ko na hangin lamang ang buhay ko. Hindi na liligaya ang aking mga mata!


Slm 147:1–2, 3–4, 5–6

Purihin ang Panginoong lumulunas sa mga nagsisisi.


Ikalawang Pagbasa: 1 Cor 9:16–19, 22–23

Sapagkat hindi ko maipagmamalaki ang pag-eebanghelyo ko: sapilitan itong ipinagagawa sa akin. Sawi ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo! Kung kusa ko itong ginawa, meron sana akong gantimpala; ngunit napilitan ako, kaya, tumutupad lamang ako sa aking tungkulin. Paano naman ako magagantimpalaan? Na sa aking pag-eebanghelyo, ibibigay ko ang ebanghelyo nang libre at hindi ako makikinabang sa pinaubaya ng ebanghelyo sa akin.

Malaya man ako sa lahat, nagpaalipin pa rin ako sa lahat upang makuha ko ang mas marami.

Nag-asal mahina ako alang-alang sa mga mahina upang makuha ko ang mga mahihina. Naging lahat ako para sa lahat upang kahit paano’y mailigtas ko ang ilan. Ginagawa ko ang lahat para sa ebanghelyo upang makabahagi ako nito.


Ebanghelyo: Mc 1:29–39

Pagkaalis ni Jesus sa sinagoga, tumuloy si Jesus sa bahay nina Pedro at Andres, kasama sina Jaime at Juan. Doo’y na¬kahiga ang biyenan ni Pedro at may lagnat, at agad nila itong sinabi kay Jesus. Kaya lumapit siya, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Iniwan ng lagnat ang babae at ito mismo ang naglingkod sa kanila.
Pagkalubog ng araw, nang dumidilim na, dinala nila kay Jesus ang lahat ng maysakit o inaalihan ng masasamang espiritu. Nasa may pintuan nga ang buong bayan. Maraming may iba’t ibang sakit ang pinagaling ni Jesus at maraming demonyo ang kanyang pinalayas; ngunit hindi niya sila pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila kung sino siya.

Kinabukasan, maaga siyang bumangon at umalis. Pumunta siya sa isang ilang na lugar at doon siya nanalangin.

Hinanap siya nina Pedro, at pagkakita sa kanya ay kanilang sinabi: “Hinahanap ka ng lahat.” Ngunit sinabi niya sa kanila: “Tayo na sa ibang lugar, sa maliliit na karatig-nayon para makapangaral din ako roon; dahil dito kaya nga ako lumabas.”
At naglibot siyang nangangaral sa kanilang mga sinagoga sa buong Galilea at nagpapalayas ng mga demonyo.


KOMENTARYO

Sa maling tanong, maling sagot din ang ibinibigay. Madalas ay naiirita tayo sa maling tanong. Ayaw nating mag-aksaya ng panahon sa walang katuturan. Sa Mabuting Balita natin ngayon, nakatitiyak tayo na si Pedro ay bihasang mangingisda. Alam niya ang kilos ng dagat at ang badya ng panahon. Nang mag-utos si Jesus na ihagis nila ang lambat, bagamat buong gabi silang namalakaya, parang maling utos iyon at di ata alam ni Jesus ang kanyang sinasabi. Mapapansin natin na bago pa mangyari ang kaganapang ito ay pinagaling muna ni Jesus ang babaeng biyenan ni Pedro. Nakita ni Pedro ang kapangyarihan ni Jesus. Kaya’t sa tagpong ito unti-unting umus¬bong ang pananampalataya ni Pedro. Sumunod si Pedro bagamat mukhang mali ang utos. Pagtitiwala ang ipinahayag kay Jesus. Mula dito ay nagbubunga nga ang buhay-alagad ni Pedro kay Jesus. Dito nagsimula ang pagtawag at buhay pagsunod kay Jesus—Pagtitiwala. Sa pagtitiwala sa Panginoon kahit na ang mistulang maling tanong ay nagiging hakbang sa tamang pagkamulat sa kapangyarihan ng Diyos.
spnxx is offline  
Old 02-08-2009, 07:37 AM   #3
spnxx
Aktibistang Positibo
  
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 461
Thanks: 21
Thanked 26 Times in 8 Posts
Rep Power: 15 spnxx is on a distinguished road

Default

Ipanalangin po sana nating lahat na maipapatuloy natin ang gawaing ito... maraming salamat po..pagpalain sana tayo ng panginoon.
spnxx is offline  
Old 02-08-2009, 05:31 PM   #4
spnxx
Aktibistang Positibo
  
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 461
Thanks: 21
Thanked 26 Times in 8 Posts
Rep Power: 15 spnxx is on a distinguished road

Default Magandang Balita at Pagninilay sa Araw-araw

Pebrero 9 Lunes

Ika-5 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Gen 1:1–19


Ebanghelyo: Mc 6:53–56

Dumating si Jesus at ang kanyang mga alagad sa pampang ng Genesaret at doon nila isinadsad ang bangka. Paglunsad nila ng bangka, nakilala si Jesus ng mga tagaroon at patakbo nilang ipinamalita ito sa lupaing iyon. Kaya dinala nila ang mga maysakit na nasa higaan kung saan nila mabalitaang naroon siya. At saanman siya lumakad, sa mga nayon man o sa bayan o sa bukid, inilalagay nila sa mga liwasan ang mga maysakit at nakikiusap sa kanya na mahipo man lamang sana nila ang laylayan ng kanyang damit, at gumaling ang lahat ng humipo rito.


KOMENTARYO

Simula nang nilikha ng Diyos ang daigdig, ang liwanag na pumukaw na sa dilim ng kawalan at ang buhay simula noon ay nagkaroon ng liwanag. Si Jesus sa kanyang pagkakatawang-tao ay ang bagong paglikha ng Diyos at siya ang liwanag na pumupukaw sa dilim ng kahinaan, sakit at kawalan ng tao. Si Jesus, ang nagkatawang-tao na Anak ng Diyos, ay ang kamay, tinig at larawan ng Diyos na ibig pumasok sa buhay ng tao, kahit na sa karanasan ng sakit at kahinaan. Walang lingid sa kapangyarihan ng Diyos na ipinamalas ni Jesus sa pagpapagaling niya ng mga may sakit. Tunay na makasusumpong tayo ng kagalingan sa Diyos sa lahat ng ating karanasan ng kahinaan ng katawan at kalooban.
spnxx is offline  
Old 02-09-2009, 03:15 AM   #5
rnslavon
Aktibistang Positibo
  
 
rnslavon's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Posts: 230
Thanks: 4,294,967,284
Thanked 8 Times in 5 Posts
Rep Power: 10 rnslavon is on a distinguished road

Default

Quote:
Simula nang nilikha ng Diyos ang daigdig, ang liwanag na pumukaw na sa dilim ng kawalan at ang buhay simula noon ay nagkaroon ng liwanag. Si Jesus sa kanyang pagkakatawang-tao ay ang bagong paglikha ng Diyos at siya ang liwanag na pumupukaw sa dilim ng kahinaan, sakit at kawalan ng tao. Si Jesus, ang nagkatawang-tao na Anak ng Diyos, ay ang kamay, tinig at larawan ng Diyos na ibig pumasok sa buhay ng tao, kahit na sa karanasan ng sakit at kahinaan. Walang lingid sa kapangyarihan ng Diyos na ipinamalas ni Jesus sa pagpapagaling niya ng mga may sakit. Tunay na makasusumpong tayo ng kagalingan sa Diyos sa lahat ng ating karanasan ng kahinaan ng katawan at kalooban.
tama yo jan bossing.... habang buhay pa ang tao gawin na ang para sa Dios...

God Bless us all!!!
rnslavon is offline  
Old 02-09-2009, 05:52 AM   #6
bingkong
Aktibistang Positibo
  
 
bingkong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 230
Thanks: 76
Thanked 4,294,967,291 Times in 4,294,967,295 Posts
Rep Power: 11 bingkong is on a distinguished road

Default

Ecc 12:1 Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw, at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, Wala akong kaluguran sa mga yaon;

... hanggat may pagkakataon, buhay at lakas pa tayo mga bossing, mangaglingkod na tayo sa Dios.

Rev 21:1 At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa: sapagka't ang unang langit at ang unang lupa ay naparam; at ang dagat ay wala na.

... bilang Kristiyano, 'di na natin kailangang asahan ang kasaganaan, ligaya, at buhay dito sa mundong ito. Sapagkat may inihanda ang Dios na kalalagyan ng mga magiging dapat sa buhay na walang hanggan.
bingkong is offline  
Old 02-09-2009, 02:08 PM   #7
spnxx
Aktibistang Positibo
  
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 461
Thanks: 21
Thanked 26 Times in 8 Posts
Rep Power: 15 spnxx is on a distinguished road

Default Magandang Balita at Pagninilay sa Araw-araw

Pebrero 10 Martes

Ika-5 na Linggo ng Taon

Scholastica


Unang Pagbasa: Gen 1:20–2:4a


Ebanghelyo: Mc 7:1–13

Nagkatipon sa paligid ni Jesus ang mga Pariseo at ilan sa mga guro ng Batas na galing sa Jerusalem. Napansin nila na kumakain ang ilan sa mga alagad niya nang may maruming kamay, na hindi naghuhugas ayon sa seremonya. Sinusunod nga ng mga Pariseo pati na ng mga Judio ang tradisyon ng kanilang mga ninuno at hindi sila kumakain nang hindi muna naghuhugas ng mga kamay. At hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang di muna ito nililinis, at marami pa’ng dapat nilang tuparin, halimbawa’y ang paglilinis ng mga inuman, mga kopa at pinggang tanso. Kaya tinanong siya ng mga Pariseo at mga guro ng Batas: “Bakit hindi isinasabuhay ng iyong mga alagad ang tradisyon ng mga ninuno?

Hindi nga sila naghuhugas ng kamay bago kumain.” At sinabi sa kanila ni Jesus: “Tama ang propesiya ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagkunwari. Nasusulat na “Pinararangalan ako ng mga ito sa kanilang labi, at malayo naman sa akin ang kanilang mga puso. Walang silbi ang kanilang pagsamba sa akin at kautusan lamang ng tao ang kanilang itinuturo.” Pinabayaan nga ninyo ang utos ng Diyos para itatag ang tradisyon ng mga tao.”

At sinabi ni Jesus: “Mahusay na pinawalang-bisa ninyo ang salita ng Diyos para tuparin ang inyong tradisyon. Sinabi nga ni Moises: ‘Igalang mo ang iyong ama at ina’, at ‘patayin ang sinumang sumumpa sa kanyang ama o ina.’ Ngunit ayon sa inyo, masasabi ninuman sa kanyang ama o ina, “Inilaan ko na para sa Templo ang maaasahan ninyo sa akin.” At hindi na ninyo siya pinapayagang tumulong sa kanyang ama o ina. Kaya pinawalang-bisa ninyo ang salita ng Diyos sa tulong ng sarili ninyong tradisyon. At marami pa ang mga ginagawa ninyong ganito.”

KOMENTARYO

Buhay na pagsamba, ito ang patuloy na ibig iukit ni Jesus sa kalooban natin. Ito rin ang patuloy na hinuhubog ng Espiritu Santo sa atin bilang isang Simbahan. Madaling magtago sa mga panlabas na anyo ng mga Gawain ng pagsamba at Gawin ang mga ito sapagkat madaling makita ito ngunit ito’y mapanlinlang. Di iwinawaksi ni Jesus ang panglabas na pagpapahayag ng pagsamba sa Diyos ngunit dapat lamang na maging pagpapahayag ito ng kalooban ng sumasamba. Na ang panlabas na mga ritwal ay nagpapahayag ng kaloobang puno ng pag-ibig sa Diyos na nagpapatatag sa pagsunod sa kanyang kalooban. Ang hinahangad ng Diyos ay buhay na pagsamba dahil ang buhay ng tao ang puso ng pagsamba.
spnxx is offline  
Old 02-10-2009, 01:02 PM   #8
spnxx
Aktibistang Positibo
  
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 461
Thanks: 21
Thanked 26 Times in 8 Posts
Rep Power: 15 spnxx is on a distinguished road

Default Magandang Balita at Pagninilay sa Araw-araw

Pebrero11 Miyerkules

Mahal na Birhen ng Lourdes


Unang Pagbasa: Gen 2:4b–9, 15–17


Ebanghelyo: Mc 7:14–23

Tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila: “Pakinggan ako at unawain sana ninyong lahat. Hindi ang pumapasok sa tao mula sa labas ang nakapagpaparumi sa kanya kundi ang lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa kanya. Makinig ang may tainga.”

Pagkalayo ni Jesus sa mga tao, nang nasa bahay na siya, tinanong siya ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhagang ito. At sinabi niya: “Wala rin ba kayong pang-unawa? Hindi ba ninyo nauunawaan na sa bituka pumupunta ang anumang pumapasok sa tao mula sa labas? Sapagkat hindi sa puso ito pumapasok kundi sa tiyan at pagkatapos ay itinatapon sa labas.”
(Sa gayo’y sinabi niya na malinis ang tanang mga pagkain.) At idinagdag niya: “Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa tao. Sa puso nga ng tao nagmumula ang masasamang hangarin—kahalayan, pagnanakaw, pagpatay sa kapwa, pakikiapid, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kalaswaan, pagkainggit, paninira, kapalaluan, kabuktutan. Ang masasamang bagay na ito ang nagpaparumi sa tao.


KOMENTARYO

Sa Krus ay ipinagkatiwala tayo ni Jesus sa kanyang Mahal na Ina. Mula noon ay di tumigil ang Mahal na Birhen sa kanyang maka-inang pangangalaga sa buong Simbahan bilang kanyang anak, ang katawan ni Kristo. Ngayon naman ay itinatalaga ang araw na ito bilang Pandaigdigang Araw ng mga may sakit. Ang Lourdes, kung saan nagpakita ang Mahal na Birhen, ay patuloy na nagpapatatag sa pananampalataya at nagdudulot ng kagalingan sa maraming tao, lalo na yaong may mga karamdaman. Magpahanggang ngayon patuloy na ginagampanan ng Mahal na Birhen ang kanyang maka-inang pagkandili sa Simbahan, lalo na sa mga nangangailangan. Tulad ng kasalan sa Kana, si Maria ang humiling ng unang himala ni Jesus. Magpahanggang ngayon siya’y nananalangin kay Jesus para sa kapakanan natin. Tunay na nagaganap ang himala ng Kana magpahanggang ngayon dahil kasakasama pa rin natin ang Mahal na Birhen.
spnxx is offline  
Closed Thread


Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

All times are GMT +8. The time now is 03:28 AM.


vBulletin skin developed by: eXtremepixels
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.


Disclaimer: This site does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.

DMCA EMAIL : dmca[@]pinoyunderground[.]com